RBf 

ЧАСТНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

RBf BERGMAN

С РАЗШИРЕНО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

ПО

ДИГИТАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ

ФИЛМОВА И ТЕЛЕВИЗИОННА РЕЖИСУРА

Гимназията RBf BERGMANСъвременният свят, в който живеем, ни насърчава да се развиваме все по-динамично и изпреварващо спрямо предизвикателствата. Реализацията на личността в този свят става във все по-ранна възраст. Най-успешните ученици и студенти отрано успяват да участват активно в конкретни мащабни проекти, които движат погресивното развитие на нашия свят.


Бъдещето е на тези, които изпреварват другите - със знания и с умения.


По инициатива на Съвета на европейската научна и културна общност се създава


ЧАСТНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ RBf BERGMAN С РАЗШИРЕНО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ПО ДИГИТАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ ФИЛМОВА И ТЕЛЕВИЗИОННА РЕЖИСУРА

Гимназията подготвя учениците да бъдат лидери - в сферите, в които мечтаят да се реализират.

Обучение в RBf BERGMAN

RBf

Гимназията RBf реализира обучение по ДИГИТАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ, ФИЛМОВА И ТЕЛЕВИЗИОННА РЕЖИСУРА

ШВЕДСКИ МОДЕЛ НА ОБРАЗОВАНИЕ

 ГИМНАЗИЯТА БЕРГМАН RBf използва най-добрите практики на известния Шведски модел на образование.

• Шведският модел на образование прави учебния процес уникален.
Отношенията между учителя и ученика се основават на принципа на равнопоставеност.

• Шведският модел на образование налага отношението към всеки ученик да е приятелско и стимулира в него спокойствие и увереност в личните възможности.

• Шведският модел на образование на първо място насърчава творческото мислене,
а не наизустяването на факти.

• Шведският модел на образование е насочен към развитието на възможностите на всеки ученик и го подкрепя в неговата предприемчивост и бъдеща реализация.


В ШВЕЦИЯ висшето образование е безплатно за студентите от Европейския съюз, включително за българските.

ШВЕЦИЯ има толерантна и успешна образователната система,
в резултат на което е една от най-богатите страни в света,
според Индекса на човешко развитие.
ШВЕЦИЯ създаде феномен, признат като „Шведското икономическо чудо“.
Примери за успешни, световно признати компании са, Saab,

Ericsson, Electrolux, Hasselblad, AstraZeneca, Ikea, H&M, Volvo …

Обучението е от 8-ми до 12 клас, с разширено езиково обучение.
Професионално направление по СППОО код 342 – Маркетинг и реклама


RBf

ПРОФИЛ
ДИГИТАЛЕН БИЗНЕС, МАРКЕТИНГ И МУЛТИМЕДИИ

Изучават се всички задължителни предмети – български език и литература, математика, физика, химия, биология, история, география, чужд език, информационни технологии…

Изучават се специализирани и свободно избираеми предмети с български и шведски УНИВЕРСИТЕТСКИ преподаватели
Бизнес моделиране в дигитална среда, Маркетингови бизнес комуникации, Дигитални технологии и предприемачество, Графичен дизайн и визуална култура, Комуникационен мениджмънт, Маркетингови проучвания и анализи, Изграждане на имидж и креативни практики, Реклама и планиране на рекламна кампания, Дигитална журналистика, Изграждане на дигитални медии, Електронна търговия, Продуцентство на телевизионни формати, Телевизионна режисура, Телевизионен език и ефектно поведение пред аудитория, Мениджмънт на телевизионен процес, Видео обработка, Работа в  Телевизионен комплекс…
Това обучение в ГИМНАЗИЯТА RBf подготвя специалисти по: Стратегическо управление на комуникациите, Дигитален маркетинг, Реклама, Психология, Финансиране и управление на създаването на съдържание, Корпоративни комуникации, Мениджмънт на луксозни продукти, Журналистика, Дигитални медии, Богата езикова култура за комуникативност с международни компании…ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ 

В ГИМНАЗИЯТА RBf занимателните извънкласни дейности и проекти се определят от учениците. Според своите желания за бъдеща реализация и за разнообразни културни занимания, те са авторите на клубовете по интереси, на инициативите и събитията.

ГИМНАЗИЯТА RBf  BERGMAN организира КЛУБ ЗА ШВЕДСКА КУЛТУРА И БИЗНЕС с Гост-лектори от Шведски университети и Бизнес организации.

 


RBf


ПРОФИЛ

МЕНИДЖМЪНТ НА КРЕАТИВНАТА ИНДУСТРИЯ, ФИЛМОВА И ТЕЛЕВИЗИОННА ПРОДУКЦИЯ

Изучават се всички задължителни предмети – български език и литература, математика, физика, химия, биология, история, география, чужд език, информационни технологии…

Изучават се специализирани и свободно избираеми предмети с български и шведски УНИВЕРСИТЕТСКИ преподаватели
Икономика на арт индустрията, Маркетинг на аудио-визуалния сектор, Дигитални технологии и бизнес в културното пространство, Реклама в дигитална среда, Графичен дизайн и иновативни техники, Международна мобилност в изкуството, , Филмово и телевизионно продуцентство, Кинодраматургия, Драматургия на късите форми в киното и телевизията, Филмова и телевизионна режисура, Филмово и ТВ операторство, Филмов и ТВ монтаж, Актьорско майсторство за екранни изкуства, Продуциране и режисура на реклами, Работа с филмова техника, Дигитални проекти в студиен Филмов и Телевизионен комплекс…

Това обучение в ГИМНАЗИЯТА RBf подготвя специалисти : Кино Режисьори, Режисьори на всички други жанрове в киното – анимационни, документални, хроникални, публицистични, научно - популярни, Режисьори на реклами, Режисьори на телевизионни предавания и сериали, Драматурзи, Режисьори на музикални клипове и рекламни филми, Мениджъри и постановчици на фестивали и концерти, Режисьори на дублажи и постпродукция в кинематографията …

Партньори на RBf BERGMAN

Гимназията RBf работи в сътрудничество с:


Факултета по журналистика и масова комуникация при Софийски университет
"Св. Климент Охридски" , Катедра - Комуникация и аудиовизуална продукция, Специалност - Комуникационен мениджмънт;  Факултета по телекомуникации, при Технически университет – София, Направление - Аудио-и видео технологии;
Факултет "Управление и администрация" при Университет за национално и световно стопанство - Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране";  Стопански факултет
при Софийски университет "Св. Климент Охридски", Направление - Маркетинг, Дигитален маркетинг и Международен бизнес;  Институт по информационни и комуникационни технологии при Българската академия на науките;  Студио “Аудиовидео Орфей” при Министерство на културата;  Национален Филмов Център; Съюз на българските журналисти; Българска телеграфна агенция; Съвет на европейската научна и културна общност;  Колеж на Европа, гр. Брюж, Белгия - Направление “Преговори и международен бизнес”; 

Международен университет на Монако - Направление Luxury Management;
Многоезична новинарска медия с Телевизия и Радио – Euronews;
Венециански филмов фестивал

Консултативен съвет в ГИМНАЗИЯ RBf BERGMAN


В Консултативния съвет на ГИМНАЗИЯТА се включват представители на българската научна и културна интелигенция, които са носители на Златното отличие за наука и култура на Съвета на европейската научна и културна общност и които се канят за

ГОСТ - ЛЕКТОРИ:


ПРОФ. МИЛЕНА МОЛЛОВА - Преподавател по пиано, СИЛВИ ВАРТАН – Поп певица, ХРИСТО МУТАФЧИЕВ – Актьор, БИНА ХАРАЛАМПИЕВА - Директор на Малък градски тeатър, БОЙКО ЛАМБОВСКИ – Журналист, АДЕЛИНА ФИЛЕВА - Директор на Софийска градска художествена галерия, ПРОФ.МАРГАРИТА МЛАДЕНОВА – Режисьор, РАШКО МЛАДЕНОВ – Актьор, НАЙДЕН ТОДОРОВ - Директор на Софийска филхармония, АНТОН РАДИЧЕВ – Актьор, СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ, Журналист – bTV,  БОЙКО ВАСИЛЕВ – Журналист –БНТ, ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ – Журналист –БНТ, ПРОФ. ХРИСТО ПИМПИРЕВ, Директор на Български антарктически Институт, 

ЧЛ.-КОР. ДМН ОЛЕГ МУШКАРОВ,  Учен в Института по математика и информатика на Българската академия на науките, ЧЛ.-КОР.ПРОФ.Д.И.Н ВАСИЛ НИКОЛОВ, Историк, Учен и Заместник-председател на Българска академия на науките …

ЕКИП

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП
Учителите в ГИМНАЗИЯТА RBf BERGMAN са доказани експерти по съответния учебен предмет, които имат обществено признание.  Повечето от тях са носители на столичните и националните награди за изключителни постижения в образованието.

КОНСУЛТАТИВЕН ЕКИП
Състои се от експерти, които осигуряват на всеки един ученик връзка с екип преподаватели от Български, Шведски и Европейски университети, който ученикът е избрал за своето висше образование.

АКАДЕМИЧЕН ЕКИП
Участват  професори и доценти от Софийски университет "Св. Климент Охридски", Технически университет – София, Университет за национално и световно стопанство,   Българската академия на науките и преподаватели от Шведски Университети.
Участват Гост -преподаватели от Студио “Аудиовидео Орфей” при Министерство на културата, Национален Филмов Център,Съюз на българските журналисти, Съвет на европейската научна и културна общност, Колеж на Европа, гр. Брюж, Белгия - Направление “Преговори и международен бизнес”

ПРИЕМ В ГИМНАЗИЯТА RBf BERGMAN


Кандидатстването за 8-ми и за 11-ти клас в ГИМНАЗИЯ RBf BERGMAN става с представяне на Портфолио пред  Изпитната комисия.

Предварителни консултации се правят по тел. 0888 314 555,  0887 258 525, по e-mail:  rbf_director@teachers.org и expertsbg@gmail.com и он-лайн.
Първо кандидатът изпраща и на двата e-mail-а: expertsbg@gmail.com и rbf_director@teachers.org:
Информация за кандидатстване

1. Трите имена на ученика ……………………………………………………………
2. Кандидатства за записване в ------- клас. 
3. Трите имена на един от родителите ………………………………………………………………
4. В кое училище учи ученика ………………………… (наименование на училището)
5. Среден успех през първия срок по: български език, литература, история, информационни технологии……………………………………………………
6. Телефон за връзка с един от родителите: ……………………….  
7. Email за кореспонденция: ………………………..  


Представител на гимназията ще се свърже с родителя на кандидата и ще уговори ден и час за събеседване и за представяне на Портфолиото.

ПОРТФОЛИОТО  съдържа Документ за оценките  по български език, литература, история и информационни технологии  и Видеопредставяне, което се предоставя на Изпитната комисия при събеседването.  

Във Видеопредставянето кандидатът представя лично себе си: съдържа име, училище, град, любими занимания, постижения…
Видеопредставянето получава най-висока оценка, когато е монтирано с музика, подходящи видеокадри, снимки и видеоефекти.

Всеки кандидат предварително уговаря ден за Събеседване с Изпитната комисия в присъствието на единия от родителите.  Събеседването може да се извършва и в дигитална среда в присъствието на единия от родителите.

Събеседването е по теми, свързани с Видеопредставянето, оценките в досегашното училище и мотивацията за обучение по дигитален мениджмънт , филмова и телевизионна режисура.
Събеседването е в рамките на 30 минути.
 
 След успешно представяне кандидатът може да бъде приет в ГИМНАЗИЯ RBf BERGMAN .
 Таксата за кандидатстване и събеседване е 50 евро. Годишната такса за обучението в ГИМНАЗИЯ RBf BERGMAN е 3950 евро.

 Кандидатстването и приемането в Гимназията се извършва докато има свободно място.
ГИМНАЗИЯ RBf BERGMAN приема
Първи випуск за 2021/2022 учебна година -
 60 ученици в 8-ми клас и 50 ученици в 11-ти клас.

ГИМНАЗИЯ RBf BERGMAN реализира обучението в Студентски град, в самостоятелна Учебна база на НСА "Васил Левски" (Учебната база е в близост до УНСС)
Обучението в ГИМНАЗИЯ RBf BERGMAN  дава Диплома за средно образование и Сертификат за завършен курс по избраните допълнителни учебни дисциплини - от УНИВЕРСИТЕТА, чиито преподаватели водят обучението. 
Гимназията изпълнява всички държавни изисквания за получаване на средно образование с изграждане на изпреварващи практически умения.ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ  

ГИМНАЗИЯ RBf BERGMAN организира КЛУБ ЗА ШВЕДСКА КУЛТУРА И БИЗНЕС с Гост-лектори от Шведски университети и Бизнес организации.

В ГИМНАЗИЯТА занимателните извънкласни дейности и проекти се определят от учениците. Според своите желания за бъдеща реализация и за разнообразни културни занимания, те са авторите на клубовете по интереси, на инициативите и събитията.

ПРЕДИМСТВА

ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ

ГИМНАЗИЯТА RBf BERGMAN

ГИМНАЗИЯТА RBf BERGMAN дава средно образование с професия и практически умения. Прави обучението интересно и привлекателно. Максимално подготвя учениците за избраното висше образование и за пълноценното осъществяване на мечтаната професия.

Акцентът в обучението са практическите умения, които ще позволят на всеки още в началото на висшето си образование да бъде предпочетен и поканен за престижни ангажименти в авторитетни международни компании.

Учениците в ГИМНАЗИЯТА RBf BERGMAN се учат как да реализират мечтите си – креативно,

с авторитет и обществено признание.

ЛУКСОЗЕН МЕНИДЖМЪНТ


В сътрудничество с Департаментите „Луксозен мениджмънт“ на  университетите в Европа, ГИМНАЗИЯТА RBf BERGMAN обучава как да се произведе луксозен културен, дигитален или промишлен продукт и как да се използва престижен маркетинг за печеливша продажба на този продукт. Учениците се учат как да създават и управляват луксозна марка.

ЕЗИКОВИ УМЕНИЯ

Учениците в ГИМНАЗИЯТА RBf BERGMAN имат разширено езиково обучение по избрани от тях езици, включително Шведски език, с практическа бизнес насоченост за работа в международни компании.

ВИЗИЯ

Нашата визия е да допренесем за изграждането на висока култура
в успешната реализация на личността
в новия дигитален свят.
МИСИЯ

Нашата мисия е да изградим глобална среда
за модерно качествено образование на
лидери в бизнеса и културата.

КОНТАКТИОфис за консултации: ул."6-ти Септември" 35
София,1000
Съвет на европейската научна и културна общност www.naukaikultura.free.bg

ГИМНАЗИЯ RBf BERGMAN реализира обучението в Студентски град, в самостоятелна Учебна база на НСА "Васил Левски" (Учебната база е в близост до УНСС)

 +359-888-314-555


rbf_director@teachers.org

expertsbg@gmail.com


https://www.facebook.com/RBf-Частна-Професионална-Гимназия-Мениджмънт-Филмова-Телевизионна-Режисура-110396734179580/https://rbfschool.blogspot.com/